praca, oferty pracy, pracodawca
dodaj
oferty pracy
dodaj CV oferty
pracy
dla
pracodawców
Pomoc
RSS | Rynek pracy | English
Praca, oferty pracy | Pracodawca.com
E-Mail
Hasło
Zapamiętaj hasło
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto

Zapomniałem hasła
Praca, oferty pracy | Pracodawca.com
Wyszukaj pracę za granicą

Szukaj pracy z Google
Praca, oferty pracy | Pracodawca.compracodawca.com
e-mail: info@pracodawca.com

pracodawca.com © 2020
wszelkie prawa zastrzeżone
kopiowanie bez zezwolenia zabronione
e-mail: info@pracodawca.com
Kanał RSS - Oferty pracy - Pracodawca.com


Add to Google

Strona główna Praca Wiadomości

Potwierdzenie złożenia pit online - UPO
Dodano: 2017-01-04
Niezależnie od tego, jaką drogą dostarczamy PIT do urzędu skarbowego, potwierdzenie wypełnienia tego obowiązku dobrze jest zachować przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym złożone jest zeznanie. W urzędzie skarbowym otrzymujemy potwierdzenie na odpowiednim druku opatrzone pieczęcią urzędu i podpisem przyjmującego zeznanie urzędnika. Na poczcie otrzymamy dowód w postaci potwierdzenia nadania listu poleconego. Wysyłając PIT online, musimy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Status wysyłanego pit online

Na stronie e-deklaracje.gov.pl, podana jest informacja, że Urzędowe Potwierdzenie Odbioru jest wydawane dopiero po zweryfikowaniu przez  system teleinformatyczny, czy składane dokumenty są autentyczne, a podane dane poprawne. Jeśli system stwierdzi, że otrzymał prawidłowo wypełniony druk, wygeneruje i wyśle do podatnika numer referencyjny. Numer referencyjny pozwala  sprawdzić status złożonego dokumentu. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, zostanie wyświetlony status: 200 informujący o  poprawnym zakończeniu przetwarzania dokumentu i możliwości pobrania potwierdzenia UPO.

Potwierdzenie odbioru pit online można pobrać, jeśli wyświetli się komunikat z kodem 200. Wszystkie inne komunikaty będą oznaczały, że deklaracja nie została odebrana, ponieważ jest jeszcze przetwarzana lub że nie została złożona.

Zachowanie terminu złożenia pit online

Dowodem na to kiedy podatnik złożył PIT online i czy  został zachowany obowiązujący termin, jest otrzymane  przez podatnika potwierdzenie  UPO. Jeśli podatnik nie otrzyma UPO, musi sprawdzić poprawność danych i przesłać pit online ponownie.

Z systemu e-Deklaracje podatnik może korzystać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Jeśli rozliczamy się w ostatnim dniu obowiązującego terminu na złożenie deklaracji, ważne jest, aby przed północą mieć dostęp do UPO, gdyż w przeciwnym przypadku termin rozliczenia pit nie będzie zachowany, co może narazić nas na  grzywnę.

Składanie pit online w ostatniej chwili jest ryzykowne, ponieważ możemy nie otrzymać  UPO przed upływem terminu na złożenie deklaracji z powodu popełnianych pomyłek np. wpiszemy kwotę przychodu z innego zeznania niż ubiegłoroczne i musimy odszukać poprawną kwotę, wpisać ją i ponownie wysłać pit online. System e D-Deklaracje może na czas nie otrzymać naszego zeznania pit online również z powodów technicznych, np. przeciążenia serwera lub przerwy w działaniu internetu.

Za dzień złożenia deklaracji pit online uznaje się dzień pomyślnego wprowadzenia jej do systemu e-Deklaracje i wygenerowania UPO. Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest dowodem na to, że pit online został złożony poprawnie i uwierzytelniony danymi autoryzującymi lub bezpiecznym e- podpisem.
Organ skarbowy może otrzymać dostęp do złożonej poprawnie i w terminie deklaracji pit online po obowiązującym podatnika terminie. Nie ma to znaczenia i nie może być potraktowane jako opóźnienie.

Przykład: Podatnik wprowadził pomyślnie deklarację pit 28 do systemu 31 stycznia (ostatniego dnia ustawowego terminu) o godzinie 23:59 i wygenerował UPO, a urząd skarbowy otrzymał ją 2 lutego ( w roku, kiedy termin ustawowy nie został przesunięty na późniejszą datę, gdyż 31 stycznia nie był dniem wolnym od pracy). Nie będzie to traktowane jako opóźnienie i nie grożą za to żadne sankcje karno skarbowe.

Natomiast gdyby podatnik wysłał  pit online po terminie, grozi mu grzywna pieniężna nałożona mandatem karnym za wykroczenie skarbowe. Jeżeli możemy wykazać istotne powody opóźnienia złożenia naszej deklaracji podatkowej, możemy uniknąć kary składając tzw. czynny żal, czyli dobrowolne, pisemne lub ustne do protokołu zawiadomienie urzędu o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wyjaśnieniem przyczyn i prośbą o odstąpienie od kary.

Przechowywanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru

Wgląd do naszego dokumentu UPO mamy przez 5 lat. Dobrze jest od razu wydrukować lub zapisać na dysku wygenerowane potwierdzenie wysłania pit online. Jeśli jednak podatnik tego nie zrobi od razu, może pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru  w innym czasie dzięki temu, że jest przechowywane na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Na stronie www.portalpodatkowy.gov.pl należy wybrać zakładkę „e-Deklaracje”, następnie „Formularze” i potem „UPO”. W wyświetlonym oknie trzeba wpisać numer referencyjny e-deklaracji nadany dokumentowi wprowadzonemu do systemu e-Deklaracje  i kliknąć „Sprawdź status dokumentu”.

Urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) deklaracji pit online traktowane jest tak samo jak  wydawane przez pocztę pokwitowanie nadania listu poleconego, czy potwierdzenie złożenia dokumentu ze stemplem urzędu skarbowego. Należy je podobnie jak inne dowody złożenia pit zachować do zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat pełnych, licząc od końca roku, w którym składane jest zeznanie. Każdego rodzaju potwierdzenie złożenia deklaracji w roku 2017 dotyczącej rozliczenia za rok 2016 należy zachować do końca 2022 roku, gdyż liczy się pięć lat od roku 2018. Dokument świadczący o zachowaniu terminu złożenia deklaracji podatkowej może mieć istotne znaczenie w przypadku kontroli.

Artykuł Partnera

Wiadomości z branży

Archiwum wiadomości

praca, oferty pracy
praca, oferty pracy
Obecna sytuacja nadal nie jest stabilna, epidemia COVID -19 zbiera żniwa na całym świecie. To globalny kryzys i realne, bardzo niebezpieczne zagrożenie dla życia milionów ludzi. Niesamowicie ważne jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się... więcej praca, praca w, oferty pracy praca, praca w, oferty pracy Dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy to standard. Wśród starszego pokolenia pracowników wciąż budzi strach. Przebranżowienie – wywołuje skrajne emocje, zatem to zło konieczne czy możliwość spełnienia zawodowego? Jedno jest pewne, jak każda... więcej praca, praca w, oferty pracy Nie ulega wątpliwości, że część zawodów straci rację bytu wraz z rozwojem technologii, lecz robotyka, automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji nie oznacza, że maszyny zabiorą nam pracę. Ich celem jest usprawnianie naszych działań. W najnowszym... więcej praca, praca w, oferty pracy więcej newsów z branży
Strona główna | Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Linki | Agencje pracy | Wynajem | Ślub
Mapa samochodowa | Banking-Magazine.pl
Copyright by Cumpleano Ltd